Tájékoztatom a királyszentistváni lakosokat, hogy jogszabályi változás miatt – úgy, mint az előző években – kizárólag egyéni kérelem és határozat alapján lehet a szemétszállítási díj támogatást biztosítani, a képviselő-testület döntése alapján.

Az Önkormányzat szociális rendelete alapján a kérelmet azok a királyszentistváni állandó lakhellyel rendelkezők nyújthatják be, akik a közszolgáltatóval szerződésben állnak (akiknek a nevére a számla szól).

A jövedelemhatár a szociális vetítési alap (28.500,- Ft) 1300 %-a, azaz nettó
370.500,- Ft,
mely nem a családban az egy főre eső jövedelemre, hanem a kérelmező jövedelmére vonatkozik.

A kérelemhez nem kell jövedelemigazolást benyújtani, hanem a kérelem nyomtatványon kell nyilatkozni a jövedelemről.

A kérelmek és határozatok egy központi rendszerben kötelezően rögzítésre kerülnek, ezért a benne foglalt adatokat a hatóságok ellenőrizhetik!

A kérelmeket

2023. november 30. napján 15 óráig

lehet benyújtani a Hivatalban (Királyszentistván, Fő u. 32-34.), illetve a hivatal postaládájában is elhelyezhetők. E határidő jogvesztő, ezen időpont után kérelmet nem áll módunkban befogadni.
Kérelem letöltése

Kőszegi Ilona
Polgármester