Kérelem karácsonyi támogatás benyújtásához.
A támogatásra azok a királyszentistváni lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő nyugdíjasok jogosultak, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 210.000,- Ft-ot.
Kérelem letöltése