Az irántam tanúsított végtelen bizalmuknak köszönhetően, Királyszentistván Község polgármestereként köszöntöm Önöket!
Köszönöm, hogy ezzel a meggyőző többséggel felhatalmazást adtak a nehéz döntések meghozatalára, a szükséges határozott lépések megtételére.
Bízom abban, hogy a képviselő-testülettel olyan határozatokat hozunk, amelyek kizárólag a településen élők érdekében születnek. Szolgálhatjuk ezzel Önöket, akiknek a felhatalmazásából kerültünk abba a megtisztelő helyzetbe, hogy ennek a gyönyörű falunak a képviselői lehetünk.
Kérem, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal, és ha lehet, részvételükkel segítsék munkánkat. Törekszem arra, hogy ez a mi munkánk a legnagyobb nyilvánosság bevonásával történjék, ide értve a képviselő-testületet, a hivatal tevékenységének nyilvánosságát.
Királyszentistván a királyszentistváni embereké, nem egy kivételezett szűk garnitúráé, mindnyájunknak felelősséget kell vállalnunk a saját területünkön, azért hogy ez a mindennapok igazsága legyen. Mindenki egyenlő jogokkal bír, éljen az illető bármely településrészen. Mindenki egyaránt felel ugyanakkor azért, hogy megteremtett vagy a természettől kapott értékeink ne pusztuljanak el, azokat együtt vigyázzuk, megbecsüljük.

Kívánom mindnyájunknak, hogy jól érezzük magunkat Királyszentistvánon, a saját kis „hazánkban”.

Sok feladat vár ránk, de hiszem, hogy minden jó szándékú királyszentistváni összefogásával az itt élők ereje, tehetsége és munkája révén sikerre vihető közös ügyünk, településünk további fejlődése.
Én ennek érdekében kívánok dolgozni Képviselő társaimmal együtt az elkövetkezendő időben.