Királyszentistván Község Képviselő-testületének

CIKLUSPROGRAMJA
2019-2024. évekre
A királyszentistváni önkormányzat választási ciklusra vonatkozó ciklusprogramjának alapvető feladata a községi intézményhálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetésének biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható feladatok minél szélesebb körű ellátása, a korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás biztosítása mellett. Fő célkitűzésünk a fejlesztés és közösségépítés, melyekhez megfelelő cselekvési programot kell kidolgoznunk, és fel kell tárni a község lehetőségeit, valamint a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében. Folyamatos együttműködést kell kialakítanunk a vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal. Fejlesztési cselekvési program:

 • Az ivóvízhálózat Fő utcai 800 méteres szakaszának teljes rekonstrukciója pályázatból
 • Út- és járdahálózat állagának megóvása
 • A közvilágítás fejlesztése érdekében napelemes lámpák telepítése a község több pontján
 • A közbiztonság javítása érdekében forgalomtechnikai eszközök telepítése
 • „Őseink” sírjának rendbetétele, és tiszteletükre egy emlékhely kialakítása kopjafával
 • Játszótér bővítése (új játszó eszközök telepítése, okos-pihenőpont kialakítása, ipari árammal történő ellátása)
 • Zöldhulladék-pont és zöldhulladék-udvar kialakítása
 • A Faluház vizesblokkjainak felújítása
 • Síkosságmentesítő anyaggal ellátott pontok kialakítása a település több pontján
 • A település történetét bemutató monográfia képes folytatása
 • A testvértelepülési kapcsolatunk fenntartása, bővítése
 • A Szent István Park padozatának karbantartása, felújítása
 • A település arculatának javítása érdekében szorgalmazni kell a porták szebbé tételét, és folytatni kell a virágosítást, közterületeink fásításával, pihenőpadok és kerékpártárolók és virágládák kihelyezésével, valamint az „Ültess egy fát!” mozgalom elindításával, őshonos gyümölcsfák telepítésével
 • A kultúra területén a szokásos rendezvényeink fenntartása, melynél kiemelkedő hangsúlyt kap a falunap megtartása, továbbá a meglévő hagyományaink ápolása
 • A kulturális helyzet javítása, és a fiatalok bevonása a falu mindennapi életébe (a fiatalok közösségi terének minél szélesebb biztosításával, programok, sportfoglalkozások, különböző tematikájú táborok szervezésével, eszközök és játékok beszerzésével).
 • A szociális területen a lakossági juttatások és támogatások szinten tartása, lehetőségekhez mérten erősítése
 • A falugondnoki szolgálat erősítése a helyi egyházi falugondnoki szolgálattal együttműködve
 • Az egészségügyi ellátás korszerű körülményeknek megfelelő fejlesztésének biztosítása, és ezzel együtt az egészségi állapot javítása érdekében szűrővizsgálatok szervezése
 • A 2019-2024-es támogatási időszakban megjelenő pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása (alternatív energia, út- és járda felújítás)
 • Folyamatban levő pályázatok megvalósítása, befejezése (kerékpárút pályázat, EFOP pályázat)
 • A Kossuth utcai zöldfelület parkosítása, pihenőpont kialakítása Leader pályázatból
 • A településszerkezeti tervnek megfelelően új házhelyek kialakításához területek vásárlása, és ott megfelelő infrastruktúrával ellátott építési telkek kialakítása, amennyiben az önkormányzat gazdasági és pénzügyi helyzete lehetővé teszi

  Királyszentistván, 2020. február 10.      

Kőszegi Ilona polgármester