Településrendezési eszközeink

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38§ (1) szerinti véleményezése

Meghívó a lakossági fórumra

I. Megalapozó vizsgálat és mellékletei:
    V1. Melléklet   Az önkormányzat tulajdonában álló területek      
    V2. Melléklet   Telekméret vizsgálat                                                  
    V3. Melléklet   Eltérőkarakterü területek                                                            
    V4. Melléklet   Táj- és természetvédelem                                           
    V5. Melléklet   Üzemtervezet erdőterületek
    V6. Melléklet   Környezetvédelem                                                       
    V7. Melléklet   vízi közművek                                                               
    V8. Melléklet   Ivóvíz és szennyvíz vezetékek adatai
    V9. Melléklet   Közlekedési kapcsolatok

II. Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész
    Örökségvédelmi hatástanulmány Építészeti munkarész

III. Alátámasztó javaslat és mellékletei:
    A1. Melléklet   Szennyvíz közművek                                                    
    A2. Melléklet   vízi közművek                                                               
    A3. Melléklet   Elektromos közművek                                                
    A4. Melléklet   Módosítások a településrendezési terven               
    A5. Melléklet   Környezetvédelem                                                       

IV. Településrendezési terv és mellékletei:
    Településszerkezeti tervlap TSZT                                                       
    VmTt-1                                                                                                     
    VmTt-2                                                                                                  
    VmTt-3                                                                                                     

V. Helyi építési szabályzat és mellékletei:
    Szabályozási terv - belterület  BSZT                                                    
    Szabályozási terv - külterület  KSZT                                                   

Közadatkereső