Szerződések

 T Á J É K O Z T A T Á S

Királyszentistván Község Önkormányzata 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződéseiről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet II.4. pontja alapján.

- Királyszentistván LEADER Kulturpark.

- Királyszentistván LEADER Kulturpark módosítás.

- Királyszentistván járda felújjítás
 

Közadatkereső