Ciklusprogram

 Királyszentistván Község Képviselő-testületének

CIKLUSPROGRAMJA
2014-2019. évekre

 

A királyszentistváni önkormányzat választási ciklusra vonatkozó ciklusprogramjának alapvető feladata a községi intézményhálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetésének biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható feladatok minél szélesebb körű ellátása, a korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás biztosítása mellett.
Fő célkitűzésünk a fejlesztés és közösségépítés, melyekhez megfelelő cselekvési programot kell kidolgoznunk, és fel kell tárni a község lehetőségeit, valamint a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében.
Folyamatos együttműködést kell kialakítanunk a vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal.
Fejlesztési cselekvési program:
 • A szabadidő kulturált eltöltése érdekében kondi és fitness pont kiépítése a Szent István Parkban.
 • A Szent István Park előtti önkormányzati terület térkövezése az új községképhez illesztve.
 • A Fő utcai járda felújítása és akadálymentesítése.
 • A Faluház Rózsadomb utcai bejáratának akadálymentesítése.
 • A Faluház karzatának ajtóval történő ellátása.
 • Szakemberek bevonásával a település teljes belterületi árvízvédelmének megoldása. A Dózsa utca árvízvédelmének érdekében a Bendola-patak medrének teljes takarítása.
 • A Leader Kultúrpark csapadékvíz elvezetésének megoldása.
 • A községgazdálkodás eszközparkjának fejlesztése.
 • Deák Ferenc utcában vízelvezető rács kialakítása és a szennyvíz-átemelő szivattyú cseréje (a tulajdonközösségi arányoknak megfelelő finanszírozással).
 • A szomszédos településekkel együttműködve falugondnoki szolgálat megszervezése.
 • A község településszerkezeti tervének felülvizsgálata és jogszabályokhoz igazítása.
 • A ravatalozó vizesblokkal történő ellátása.
 • A közbiztonság javítása és a vagyonbiztonság erősítése érdekében a térfigyelő kamerák nyújtotta lehetőségek bővítése.
 • A település arculatának javítása érdekében szorgalmazni kell a porták szebbé tételét, és folytatni kell a virágosítást, közterületeink fásításával, pihenőpadok és kerékpártárolók kihelyezésével, valamint az „Ültess egy fát!” mozgalom elindításával.
 • A kultúra területén a szokásos rendezvényeink fenntartása, melynél kiemelkedő hangsúlyt kap augusztus 20-a megünneplése, továbbá a meglévő hagyományaink ápolása, valamint a legújabb rendezvényünk (Falu Karácsonya) a Faluházban történő megtartása.
 • A kulturális helyzet javítása, és a fiatalok bevonása a falu mindennapi életébe (a fiatalok közösségi terének minél szélesebb biztosításával, programok, sportfoglalkozások, kiállítások szervezésével, eszközök és játékok beszerzésével).
 • A testvértelepülési kapcsolatunk fenntartása.
 • A szociális területen a lakossági juttatások és támogatások szinten tartása.
 • A lehetőségekhez mérten az egészségügyi ellátás korszerű körülményeknek megfelelő fejlesztésének biztosítása, és az egészségi állapot javítása érdekében szűrővizsgálatok szervezése.
 • A 2014-2020-as támogatási időszakban megjelenő pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása (kerékpárút, alternatív energia, Széchenyi út felújítása).
 • A településszerkezeti tervnek megfelelően új házhelyek kialakításához területek vásárlása, és ott megfelelő infrastruktúrával ellátott építési telkek kialakítása.

 

Királyszentistván, 2015. március 3.

 

Kőszegi Ilona
polgármester

Közadatkereső

Az oldal Firefox webböngészõre van optimalizálva.

Az oldal ajánlott felbontása 1280x1024 képpont.