Ciklusprogram

 Királyszentistván Község Képviselő-testületének

CIKLUSPROGRAMJA
2010-2014. évekre

A királyszentistváni önkormányzat választási ciklusra vonatkozó ciklusprogramjának alapvető feladata a községi intézményhálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetésének biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható feladatok minél szélesebb körű ellátása, a korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás biztosítása mellett.

Fő célkitűzésünk a fejlesztés és közösségépítés, melyekhez megfelelő cselekvési programot kell kidolgoznunk, és fel kell tárni a község lehetőségeit, valamint a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében. Folyamatos együttműködést kell kialakítanunk a vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal.
Fejlesztési cselekvési program:

    Korszerűsíteni kell a Faluház fűtését (termosztátok korszerűsítése, kazáncsere), meg kell oldani a színházterem tetőterének hőszigetelését, valamint a régi épületrész víz elleni szigetelését, továbbá a régi nyílászárókat korszerű, hőszigeteltekre kell kicserélni.
    El kell végezni az épületgépészeti felújításokat. Meg kell oldani a faluház lépcsőfeljárójának teljeskörű zárttá tételét (lépcsők hátuljának lambériával történő ellátása és a torony lezárása).

    A szabadidő kulturált eltöltése érdekében meg kell valósítani Leader Kultúrpark kiépítését.
    Szükségessé vált a Fő utcai buszmegállók felújítása.
    A Széchenyi utcai lakók vagyonvédelme érdekében – szakemberek bevonásával – meg kell oldani az utca árvízvédelmét.
    Fejleszteni szükséges a községgazdálkodás eszközparkját.
    Időszerűvé vált Szent István szobor helyett új szobor készíttetése, a park nézőterének felújítása, zöldterület bővítése.
    Deák Ferenc utca és Fő utca kereszteződésénél levő önkormányzati terület parkosítása.
    Jelzőrendszeres vagyonvédelmi szolgáltatás kiépítése
    Vezeték nélküli Internet kiépítése
    A szabadidős és sport tevékenységek lehetőségeinek biztosítására aszfaltozott, többfunkciós (kézilabda, kosárlabda) pálya kialakítása.
    A játszótér könnyebb megközelíthetősége érdekében az előtte lévő út aszfaltozása.
    A ravatalozó belülről történő felújítása, nyílászáróinak cseréje, valamint a temető kerítésének megépítése.
    Térfigyelő kamerák telepítése községünk központi helyein.
    A településszerkezeti tervnek megfelelően új házhelyek kialakításához területet szükséges vásárolni, ott ki kell alakítani azokat, és el kell látni megfelelő infrastruktúrával.
    Meg kell szervezni a falugondnoki szolgálatot.
    Templomunk külső állagának javítása, a református egyházzal közösen.
    El kell készíttetni a település monográfiáját.
    A 2011. évtől induló Új Széchenyi Terv és az Európai Unió pályázati lehetőségeinek minél hatékonyabb kihasználására kell törekedni.
    A település arculatának javítása érdekében folytatni kell a virágosítást, szorgalmazni kell a porták szebbé tételét is. Ehhez hozzájárulhat közterületeink fásítása is, mely egyben a környezetvédelem területén is előrelépés (gémes kutak környezetének rendbe tétele).
    A kultúra területén fenn kívánjuk tartani a szokásos rendezvényeinket, melynél kiemelkedő hangsúlyt kap augusztus 20-a megünneplése, de a meglévő hagyományainkat is tovább kívánjuk ápolni.
    A testvértelepülési kapcsolatunkat a továbbiakban is fenntartjuk.
    A szociális területen a juttatásokat szinten kell tartani, illetve a lehetőségekhez mérten azt emelni szükséges.
    A lehetőségekhez mérten az egészségügyi ellátás korszerű körülményeknek megfelelő fejlesztését biztosítani kell, és az egészségi állapot javítása érdekében szűrővizsgálatokat kell szervezni.

Királyszentistván, 2011. március

Kőszegi Ilona
polgármester

Közadatkereső

Az oldal Firefox webböngészõre van optimalizálva.

Az oldal ajánlott felbontása 1280x1024 képpont.